Şiirler, siirleri.org

Dertli Şiirleri

  10 adet şiir bulundu

 • Aşk Ehline Derman Sordum Âlemde
  Aşk ehline derman sordum âlemde Ne Eflâtun bilir ne Lokman yazar Erbâb-ı aşk olan kalır matemde Anların ahvâlin perişan yazar...
 • Bâd-ı Sabâ Benim Hasb-i Hâlimden
  Bâd-ı sabâ benim hasb-i hâlimden Varıp nazlı yâre dedin, ne dedi Cünun-u aşk ile âşık-ı şeyda Geziyor avâre dedin, ne dedi N...
 • Bahar Seli Gibi Dağlar Başında
  Bahar seli gibi dağlar başında Gör nice duruldum nice bulandım Bir dârüşşifâdan boşanmış gibi Sürüyüp zinciri hayli dolandım ...
 • Bana Olan Cefa Senden Değildir
  Bana olan cefa senden değildir Benim kendi bahtım kara sevdiğim Sana meyil vermek benden değildir Gönül düştü nedir çare sevd...
 • Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber
  Ela gözlerini sevdiğim dilber Güzeller cefadan niçin usanmaz Ne cefadan kaçar ne de rahmeyler Haktan haya edip kuldan utanmaz...
 • Havalanma Telli Turnam
  Havalanma telli turnam Uçup gitme yele karşı Zülüflerin tel tel olmuş Döküp gitme yele karşı Davlumbaza vur turayı Dünden av...
 • Minnet Eyledikçe Aksine Döner
  Minnet eyledikçe aksine döner Etmiyelim çarh-ı devrana minnet Geceler muhabbet şem'ası yanar Hacet değil mah-ı tabana minnet ...
 • Sâkıyâ Câmında Nedir Bu Esrar
  Sâkıyâ câmında nedir bu esrar Kıldı bir katresi mestane beni Şarab-ı lâlinde ne keyfiyet var Söyletir efsane efsane beni Ref...
 • Telli Sazdır Bunun Adı
  Telli sazdır bunun adı Na ayet dinler ne kadı Bunu çalan anlar kendi Şeytan bunun neresinde Venedik'ten gelir teli Ardıç ağa...
 • Yürü Gönül Yürü Dostundan Kalma
  Yürü gönül yürü dostundan kalma Daim hatırını soruver gitsin Eski düşman sakın dost olur sanma Arkasından bıyık buruver gitsi...