Duvarlar I

Öncel İpekçi

Çıktılar 
 Evden 
 İşten 
 Okuldan 
Döküldüler 
 sokaklara 
Kaldırım taşlarına bakan 
Çarpışan duvarlar

Kaynak: Çalınmış Çağla Tadı